Vad hindrar en optimal samordning av alla jordens resurser?

Följande är min kommentar på Facebook:

Exempelvis Zeitgeiströrelsen fokuserar på uppbyggnad av teknologiska system som vid varje tidpunkt har koll på jordens samlade resurser, alla kategorier, och kan optimera logistiken kring dessa. Andra talar om detsamma, som t.ex. dansken Martinus som beskriver hur mänskligheten i framtiden kan bli ett folk med en gemensam administration som vilar naturligt på den framväxande humaniteten i oss alla.

Med dagens IT-kraft och datahallar vore det inga problem att bygga ett dylikt kärnsystem här och nu. Logistik och teknologi är dock inte huvudproblemet som jag ser saken utan att mänskligheten inte har humaniteten i blodet i tillräckligt stor omfattning, där man som individ ser sig som en del av en helhet och där man själv endast gör det som är bäst för denna helhet utan tanke på egoism, girighet eller destruktivt överutnyttjande på olika sätt som kan skada den.

Denna humana andel av mänskligheten måste växa till kanske 80-90% och måste sluta upp bakom en gemensam samhällsarkitektur och upphöra med att dra åt olika håll. För så länge den humana kraften späds ut genom detta dragande och oenighet kommer ingen rörelse i en (1) riktning till stånd som har kraft och förmåga att driva fram ovanstående kärnsystem och administration.

Samordnas den mänskliga kraften kommer det att hittas lösningar på alla tekniska, praktiska och logistiska problem. Om Monetärdemokratin är denna samordnande kraft eller inte vet jag inte. Något ännu bättre och smartare finns kanske runt hörnet, men en sak är säker: Så länge de humana krafterna inte samlas i en brännpunkt kommer den utvecklingshämmande maktpyramiden att stå kvar orubbad.

Och angående de tekniska möjligheterna i framtiden kan det vara nyttigt att tänka bakåt i tiden. Anta att man sa till en individ på 1700-talet att om ca 300 år kommer det att ha upptäckts en kraft som kan lyfta många ton, lysa upp våra hem och städer, smälta stål och göra det möjligt att tala till hela världen med en knapptryckning samt knyta samman denna värld i ett globalt kommunikationsnätverk. Man skulle inte ha blivit trodd. Jag talar såklart om elektriciteten.

Sett i detta ljus är det inte orealistiskt att man i framtiden kommer att upptäcka ännu en ny naturkraft. Det finns forskare som talar om att det finns oändligt med energi i vakuum. Om detta stämmer och om nyckeln kan hittas som låser upp denna gåta är energiproblemet och alla fossila problem ett minne blott.

Man ska vara mycket försiktig med att säga att något är omöjligt. Det har visat sig förr att det omöjliga faktiskt var möjligt.

56 visningar
© Averbis förlag | Kontakt