Tidfaktorekonomi - reflexioner

Tidfaktorekonomi (Tfe) är ett alternativt ekonomiskt system skapat av Karl Gustavsson. Grunderna kan läsas i följande utdrag ur hans bok DEUS EX MACHINA. Systemet diskuteras här och där, bl.a. i följande podcast inom ramen för Martinus andliga vetenskap.

Som i alla system finns det styrkor och svagheter och min nedanstående analys syftar endast till att belysa dessa från ett vetenskapligt perspektiv och ska inte ses som kritik av Karl Gustavsson personligen. Jag har inte själv träffat honom men Anna Gustin har känt honom i mer än 20 år och intygar att han är en sant human människa, idag (2016) 84 år gammal, som med sitt systemförslag vill bidra till en bättre värld för alla människor. Han är enligt Anna en av de mest belästa och intelligenta människor hon har träffat.

Anna har informerat om Tfe under många år och har djup kunskap i ämnet. Anna och jag har i dagarna haft en givande mejldialog och jag vill därför gärna lägga till hennes synpunkter efter mina egna för att fördjupa och förtydliga bilden, då jag inte själv haft tid att studera Tfe-systemet i detalj, utan endast de grova grundprinciperna i relation till monetärdemokratin. Anna och jag delar inte samma analys av vad systemfelet är och huruvida det åtgärdas eller ej i Tfe. Jag lämnar åt läsaren att själv sätta sig in i båda synsätten och bilda sig sin egen uppfattning om hur de båda systemen relaterar till varandra och till det rådande kapitalistiska systemet.

Här kommer min analys:

Grundproblemet
Tfe går inte till botten med det fundamentala systemfelet i dagens ekonomiska system som grundades på 900-talet av den tidens guldsmeder: Metoden för penningtillverkning. Pengar ska i Tfe fortsatt skapas genom principen lån mot ränta av banker. Detta skapar dock med matematisk precision inbyggd penningbrist i systemet som jag beskriver i koncentratet här. Om man inte tar upp och åtgärdar detta djupaste problem kommer de totala skulderna i mänskligheten alltid att överstiga den totala tillgängliga penningmängden och de ekonomiska kriserna kommer därmed att förbli mänsklighetens ständiga följeslagare. Dock är det heller inte ett uttalat mål i Tfe att åtgärda systemfelet utan att på kort sikt förbättra livsvillkoren för människor genom att göra små ändringar av det befintliga systemet som ändå har stor effekt.

Övriga konstruktioner kvar
I Tfe finns därför alla dagens bärande grundprinciper i övrigt också kvar, som exempelvis skatt, lön, löneförhandling, budget, räntor, kostnader, vinster, aktier, obligationer, börser, penningvärde, arbetslöshet, pensioner osv. Det som förenklas är exempelvis hur man beräknar den skatt alla ska betala, men principen skatt avlägsnas inte i sig. Genom att införa det nya kärnbegreppet tid kan förvisso många beräkningar förenklas och många skadliga effekter i det kapitalistiska systemet lindras. Enligt monetärdemokratin är skatt dock en onödig komponent i samhällsarkitekturen eftersom pengar uppstår ur ingenting och finns i oändlig mängd eftersom de i överväldigande grad, mer än 95%, endast definieras som siffror på datorskärmar. Därför kan alla pengar som behövs i samhället tillverkas och distribueras som direkt utdelning så att alla – både privatpersoner, företag och stater – har alla pengar de behöver vid varje given tidpunkt. Hur detta kan ske på ett stabilt sätt kräver en omfattande genomgång och finns beskrivet i boken.

Konklusion
Enligt min bedömning är Tfe ett intelligent initiativ till att förbättra det kapitalistiska systemet på ett sofistikerat sätt genom att fokusera på principen tid som är en gemensam rättvis livsfaktor för alla människor, och som skulle kunna genomföras på förhållandevis kort tid till gagn för alla människors frihet, vilket är dess styrka.

Dess svaghet är att den inte utnyttjar det matematiska faktumet att det finns oändligt mycket pengar och att pengar därmed kan distribueras direkt till människor så att penningbristen blir permanent upphävd. Den inbyggda penningbristen som skapas av räntan åtgärdas heller inte, även om den lindras, vilket innebär att de ekonomiska kriserna inte kan undvikas.


Kommentar från Anna Gustin

Jag har dessvärre inte läst Din bok ännu, men Kalles systemidé handlar inte om det nuvarande systemet även om vi i det gamla systemet redan använder oss av TIDEN i halva systemet. Kalle vill bara korrigera felaktigheten i nuvarande system - för att få stora förändringar på sikt. Vi har alla blivit lurade även i skattesystemet, bara det att man använder sig av två värdebaser i uträkning av lön kontra skatt och därmed blåser oss oerhört, är magstarkt. För övrigt har du rätt i att dagens ekonomiska system är komplext och inte helt lätt att förstå, speciellt som vi alla är mer eller mindre indoktrinerade i att pengar växer. Hur det förhåller sig i verkligheten är ju inget vi får lära oss i skolan tyvärr.

Du skriver:

I Tfe finns därför alla dagens bärande grundprinciper i övrigt också kvar, som exempelvis skatt, lön, löneförhandling, budget, räntor, kostnader, vinster, aktier, obligationer, börser, penningvärde, arbetslöshet, pensioner osv. Det som förenklas är exempelvis hur man beräknar den skatt alla ska betala, men principen skatt avlägsnas inte i sig.

Jag går igenom alla orden:

Ja, skatt finns kvar, för att vi vill hjälpa varandra med sådant vi kallar vårt gemensamma samhällskontrakt, som upp till nyligen varit självklart för de flesta svenska medborgare…skola, vård, omsorg, infrastruktur och försvar.

MEN…med Tfe skulle skatten plötsligt bli RÄTTVIS i tid av våra liv räknat. Ingens livstid är ju viktigare än någon annans (vi värderas bara olika på arbetsmarknaden). Rättvist skulle det bli om vi tar Kalles idé att föra in en fast värdebas i skattesystemet. TIDEN. Vi använder den ju redan när vi räknar fram våra löner, vi har TID-lön. Alla tycker att det är fullt rimligt att få dubbelt betalt för 2 timmars arbete mot en timme. Timlön x timtid = TID-lön. Alltså ska vi också delta exakt RÄTTVIST i TID till vårt gemensamma. Alla ska lägga exakt lika många timmar och minuter  till det vi fortsätter att bråka om politiskt = alltså statens budget. Vi ska DELA exakt rättvis i TID x vars och ens timlön på statens budget.

Exakt lika många timmar x vars och ens timlön = TID-SKATT

Så JA, skatt försvinner inte men ändras…och massor av saker händer i och med denna lilla förändring.

lön - ska människan naturligtvis ha för utfört arbete.

löneförhandling - måste man ju ha om man ska få en lön (om man inte är egenföretagare och sliter ihjäl sig för låg lön).

budget - självklart måste man ha budget.

räntor - räntorna är ett intressant fenomen i denna systemidé (tfe).

Om man som i Kalles förslag lägger ett tak på hur många timmar staten får räkna ut skatt ifrån medborgarna - och ger all tid ovanför det taket helt skattefritt. Då får människan en enorm morot att arbeta för sig själv…när massor av människor söker allt arbete de kan få för att kunna punktvis tjäna ihop till vad det nu är de behöver…ett nytt kylskåp, en ny cykel….vad som helst…poängen är att de kan börja göra detta utan att behöva LÅNA pengar i banken.

NÄR människor kan börja göra sig själva självförsörjande…och slutar att ta smålån eftersom de kan fixa sina liv själva…då tvingas bankerna att sänka räntorna…detta kommer ju att ske successivt.

Dessutom: Vi har gott om entreprenörstänkande människor i vårt samhälle. Skulle medborgarna få denna morot av att kunna tjäna extra pengar skattefritt så kan Du ge Dig på att det finns gott om människor som har haft drömmar i sina byrålådor länge som bara väntar på att hitta kapital att sätta igång dem med. Det kommer naturligtvis dessa entreprenörer att göra UTAN att gå till banken, eller bara låna lite.

Kalle brukar ta ett exempel:

Två bröder som arbetar på Volvo har hela livet drömt om att starta en egen bilverkstad…men de har aldrig vågat hoppa av sina jobb eller vågat ta lån för att sätta igång. De säger nu till varandra….att om vi jobbar så mycket övertid vi får nu de närmaste 2 åren…då kan vi starta våran bilverkstad UTAN att ta något lån. Då kan vi ligga lägre i pris än andra verkstäder eftersom vi inte behöver betala några räntor till en bank och inte har något lån att betala av. Då blir vi konkurrenskraftiga gentemot andra bilverkstäder eftersom pris och kvalitet är det enda en liten företagare kan konkurrera med… Då kanske vi kan anställa reparatörer och bli fler i företaget… tänker dom. När dessa 2 bröder hoppar av sina Volvo-jobb så kan i bästa fall 2 andra få deras arbeten där.

På samma sätt kommer ju mängder av människor att börja plocka fram sina drömmar och iscensätta dem. På detta sätt kommer medborgarna själva att börja skapa arbete för andra och varandra. Istället för som nu, politikerna har fått oss att tro att de är dom som ska hitta på jobb åt oss….det ena mer meningslöst än det andra. Själva blir vi passiviserade i dagens samhälle…en fruktansvärd cynism…att inte ge människan redskap att lyfta sig själva ur sin situation och börja få känna stolthet över något eget, eller bara att själv kunna stå på egna ben. Något som varenda människa längtar efter.

Alla som ”bara” arbetar extra övertid, för att skaffa sig konsumtionssaker….ett nytt kylskåp, en ny cykel…osv - kommer ju även dom att sätta andra människor i arbete eftersom deras extrapengar går rakt ut i penningscirkulationen igen och skapar en ny ekonomisk aktivitet…kanske kan andra också nyanställa genom att mer RIKTIGA pengar kommer i omlopp, pengar som tillkommit genom någons arbete (den verkliga ekonomin).

kostnader - jag vet inte i vilket sammanhang detta har betydelse, skulle vi inte ha några kostnader längre - förstår inte varför Du räknar upp detta?

vinster - alla som arbetar har rätt att göra vinster. De flesta småföretagare gör inga större vinster, skulle de göra detta så är det första de kanske ska göra är att ta ut en ordentlig lön. (En av mina väninnor har 10 anställda, har arbetat hårt i mer än 20 år…hon kan inte ens själv ta ut lön varje månad…men det är hennes liv…vad skulle jag göra om jag inte gjorde det här, säger hon, och arbetar på dygnets alla vakna timmar).

aktier - detta är ett gigantiskt problem, eftersom våra politiker har bundit upp hela samhället i aktier. De har lagt våra barn och våra gamla på börsen, de har lagt våra pensioner på börsen. Vi är intvingade i ett globalt kasino…men ingen hade bett politikerna om detta i Sverige. Troligen förstår inte folk generellt heller vad det innebär. Jag är själv helt slut av mitt arbete och ringde Pensionsmyndigheten för att höra hur det blir för mig, jag vill gå vid 61 vilket är nästa år för mig. Jag skulle få 7.600 kr minus ca 1.200 i skatt. Efter ett helt liv i arbete. När jag nu kollat av med många vänner och bekanta så ser det snarlikt ut. Vi kommer alla att gå rakt ut i fattigdomen. Är det något som skulle kunna starta en revolution i Sverige så vore det väl detta. Göran Person stod ju i Australien och sa när de gjorde denna förändring …att de svenska medborgarna kommer att bli mycket arga när de upptäcker vad vi har gjort (fritt memorerat). Det är våra svenska partipolitiker som har gjort oss detta.

Men Kalles skattesystemidé har ju inget med aktier att göra. Han vill inte införa några förbud…han menar bara att möjligheterna för aktiemarknaden kommer att krympa när medborgarna gör sig själva självförsörjande och har då inga behov av aktiekurser hit och dit. Låt dem hålla på, säger han…om vi bara kunde bestämma oss för att lön och skatt - båda ska räknas baserat på TID…så kommer saker och ting att ändras av sig självt…pö om pö.

obligationer - se samma svar som under aktier.

börser - Börsen och det globala kasinot blir ointressant när människor kan börja tjäna pengar på sitt eget arbete OCH få behålla mer och mer för varje år som går…eftersom TID-skatten kommer att krympa för varje år.

penningvärde - bankerna kommer ju att påverkas av att medborgarna blir självförsörjande…så självklart kommer det på något sätt även att påverka penningvärdet. Antagligen kommer det att stabiliseras.

arbetslöshet - som jag skrev ovan så kommer människor att börja sätta varandra i arbete, människor kommer att bli glada och känna framtidstro när de ser att de har möjlighet att skapa något för sig själva…OCH att det också kommer att gynna andra än dem själva. Arbetslöshet är ju ett konstlat begrepp. Det finns HUR MYCKET ARBETE som helst.

Här vill jag inflika en skämtteckning jag såg.

Det var 4 bilder.

Bild 1= Ett rymdskepp landar precis efter den fruktansvärda orkanen Catherina i New Orleans. En borgmästare stor där och gråter och vrider sig.

Bild 2= Jaha…vilken tur att ni har så mycket folk och så mycket naturresurser, då kan ni ju bygga upp allting igen, sa den ena utomjordingen.

Bild 3= Nej det går tyvärr inte skakar borgmästaren på huvudet….ni förstår inte: Vi har inga pengar!

Bild 4= Jasså…det fanns inget intelligent liv på den här planeten…kom vi sticker, sa utomjordingen till sin vän.

pensioner - Pensionärer ska inte betala skatt…det har de fullgjort under sitt yrkesliv.

Enligt Kalle ska statens budget delas exakt lika i tid på alla arbetande i befolkningen, som alla får ett skattekonto i en räntefri sparkassa som Skatteverket har koll på. Därifrån får människor naturligtvis flytta sina pengar vart de vill, men det är vid löneinbetalningarna på deras skattekonto som tidskatten räknas ut rättvist på alla.

Så när Du skriver som Du gör:

I Tfe finns därför alla dagens bärande grundprinciper i övrigt också kvar, som exempelvis skatt, lön, löneförhandling, budget, räntor, kostnader, vinster, aktier, obligationer, börser, penningvärde, arbetslöshet, pensioner osv.

Samt:

Det som förenklas är exempelvis hur man beräknar den skatt alla ska betala, men principen skatt avlägsnas inte i sig.

Naturligtvis avlägsnar sig inte skatten i ett skattesystem. MEN resultatet för medborgarna blir radikalt mycket bättre…med en pytteliten förändring, nämligen att lön och skatt ska baseras på samma värdebas: TID.

Du skriver vidare:

Den inbyggda penningbristen som skapas av räntan åtgärdas heller inte, även om den lindras, vilket innebär att de ekonomiska kriserna inte kan undvikas

JO, jag vill hävda att den kommer att göra just detta. Det skuldbaserade penningsystemet som vi lever med kommer troligen att fortsätta finnas ännu ett tag. Men ger man då medborgarna rätten att tjäna pengar på sitt eget arbete, 100% i egen ficka efter x antal timmar per dag. Kalle säger 7 timmar att börja med första året. Detta kommer att sjunka för varje år tills vi är nere på 4-5 tim/dag i lönearbete och då kanske 1 1/2 timmes skatteuttag från detta. Eller varför inte 2 1/2 dags lönearbete i veckan. Resten av tiden är vår egen. Vill man arbeta och tjäna egna pengar då så är det upp till var och en. Men man har också fått tillgång till helt befriad tid. Inget är så viktigt som tiden i våra liv.

Den privata penningbristen minskar när vi inför skattefri övertid.

När räntorna tvingas ner (för att folk kommer att låna mindre när de själva kan arbeta ihop pengarna) då får ju bankerna börja konkurrera om att låna ut pengar…det blir intressant att se vad som händer då.

Räntesystemet med sin inbyggda penningsbrist går ju inte att eliminera genom tidfaktorekonomi, men balansen blir helt annorlunda. Människor kommer att kunna göra sig skuldfria. Vi kommer att kunna göra oss fria i tid, ta tillbaka vår tid, börja umgås med varandra och framför allt med barnen, vi kommer att få tid att förkovra oss och börja njuta av livet - och ändå delta i samhällsmaskineriet….men i mycket mindre skala. Lagningsindustrin kommer att komma tillbaka, vi kommer inte längre att vilja köpa skit…storindustrin kommer att konkurreras ut av småföretagare som tar över massproduktionen men med kvalitet istället för kvantitet med inbyggda livslängder som det är idag. Ett helt annat samhälle än det usla skitsamhälle vi har idag.

Du skriver slutligen:

Dess svaghet är att den inte utnyttjar det matematiska faktumet att det finns oändligt mycket pengar och att pengar därmed kan distribueras direkt till människor så att penningbristen blir permanent upphävd. Den inbyggda penningbristen som skapas av räntan åtgärdas heller inte, även om den lindras.

Naturligtvis har Kalle 100% koll på hur pengar uppstår….även jag, MEN …jag tror på skatt för att jag vill att vi gemensamt ska bära vårt samhälles bördor och via Samhällskontraktet också varandras bördor när det behövs. Om medborgarlön infördes skulle jag sluta arbeta direkt och bara syssla med sådant som jag själv hade lust med, det hade jag gjort även för 30 år sedan om någon sagt att Du ska få pengar utan att göra något. Så jag tror inte på medborgarlön..eller gratis pengar. Jag anser att värdet av att känna sig stolt över ett arbete man har gjort är stort. Man kan till och med ha diverse skitjobb i perioder, men man är stolt över att man står på egna ben. Det är mänskligt och viktigt.

Precis som med ett barn…som man berövar alla möjligheter att stå på egna ben…till slut blir barnet passiviserat, har inte lust med någonting, kommer inte på något att göra själv…för man har hela tiden matat barnet med allt….inget har barnet behövt att göra själv = förödande. så i det stora - så i det lilla.

För övrigt säger Kalle att ordet skatt måste bytas ut till ordet SAMHÄLLSAVGIFT…för att skatt är godtyckligt medan en samhällsavgift är lika för alla i tid, men naturligtvis olika i pengar eftersom vi värderas olika på arbetsmarknaden. Dessutom säger ordet samhällsavgift exakt vad det är…ett deltagande i sitt samhälle.

Tfe är inget försök att lappa och laga. Istället är det på ett mycket enkelt sätt korrigera ett systemfel som gett stora skadeverkningar på vårt samhälle..

- Lön räknas ut med tiden som värdebas - timmen är 60 minuter

- Skatten räknas ut med % som värdebas - procent betyder per hundra = 100

Vi betalar idag skatt uträknat i procent på slutlön - oavsett hur lång tid det har tagit för oss att tjäna ihop till den. Vilket är olika för olika människor …vi har till och med fortfarande folk som nolltaxerar. Skandal.

Att bestämma sig för att alla ska lägga exakt lika mycket av sin TID till det gemensamma = är lika med RÄTTVISA

Man räknar sen ut så att statskassan får in lika mycket pengar som tidigare - så staten kommer inte att förlora på detta.

(fast rent demokratiskt måste nog medborgarna börja diskutera om politikerna verkligen ska få hysta in mer och mer utgifter i Samhällskontraktet i framtiden).

Anna Gustin
2017-12-20

56 visningar
© Averbis förlag | Kontakt