Slutliga utgåvan av Monetärdemokrati

Första boken Monetärdemokrati – En ny human världsordning gavs ut 2015 och beskrev grunderna i den nya monetärdemokratiska samhällsarkitekturen. Uppföljaren Monetärdemokrati – Växelverkan med kapitalismen och vägen till det penninglösa samhället gavs ut 2016 och presenterade lösningar på hur monetärdemokratin kan växelverka med kapitalismen under en övergångsperiod då dessa båda system samexisterar.

Inom ett par veckor kommer en tredje och sista samlingsbok att publiceras som innehåller båda dessa böcker samt en mängd nytt material. Detta nya material går på djupet i detaljerna och tar ner beskrivningen på ett vardagligt plan genom att presentera ett destillat av hela svenska akademins ordlista. Alla 125,000 ord i det svenska språket har analyserats och kokats ner till ca 500 kärnbegrepp som berörs av monetärdemokratins införande. För varje begrepp har en kommentar gjorts kring hur monetärdemokratin kommer att påverka och hur människors vardag förändras. Denna del har kallats Encyklopedin och är en genomgång i bokstavsordning av nämnda ord med en karaktär av reflexion. Tanken med detta nya material har varit att säkerställa att inga vitala kärnproblem eller konstruktioner i dagens samhälle har missats att hanteras i det monetärdemokratiska samhällsbygget och kan ses som en extra avslutande säkerhetskontroll.

Denna tredje och sista bok är alltså en uppdaterad samlingsbok som innehåller allt som har skrivits om monetärdemokratins kärna. Texten har kompletterats med en del nyheter och anpassats till en organisk helhet med en enda lång röd tråd, vissa fördjupningar har flyttats till nya appendix för bättre läsbarhet och boken har fått ett alfabetiskt index sist i boken med centrala nyckelord. Formatet har breddats till 17x24 cm hårdband med skyddsomslag för att erbjuda maximal hållbarhet genom många år och innehåller i detta format ca 400 sidor.

Detta är den slutliga utgåvan som kommer att bli standardverket om monetärdemokratin från författarens sida. Allt framtida nytt material kommer antingen att ges i form av artiklar eller andra kompletterande skrifter. Standardverket anses härmed fullbordat och kommer att få den slutliga titeln Monetärdemokrati – Humanitetens ekonomi och omslaget kommer att visa monetärdemokratins hjärta – det fullkomliga penningkretsloppet.

Boken kommer att finnas tillgänglig i internethandeln samt direkt från förlaget i begränsat lager som tidigare. Ett nytt nyhetsbrev kommer att skickas ut när publiceringen är klar med information hur man kan beställa.

ISBN: 978-91-7773-290-7

64 visningar
© Averbis förlag | Kontakt