Novemberrevolutionen

Denna film från Dokument inifrån togs fram av journalisten Dan Josefsson 2004 och är en mycket pedagogisk förklaring på många grundläggande ekonomiska mekanismer som berör inflation, Riksbanken och demokratin. Jag tar upp den i boken. Sammanfattning av filmen citerat från YouTube nedan.

Minns ni den gigantiska pengarullningen i slutet av 1980 och början av 1990-talet? Medan utlandet såg på sjönk Sverige ner i den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Ekonomer och politiker hävdade att det var svenskarnas eget fel, vi hade levt över våra tillgångar. Men det fanns en annan förklaring. I november 1985 genomförde några få sammansvurna en reform som fick katastrofala följder för Sverige. Allt skedde i största hemlighet och utan onödig inblandning från riksdag och regering. Effekten blev så dramatisk att det i efterhand har liknats vid en kupp.

54 visningar
© Averbis förlag | Kontakt