Monetärdemokratin i koncentrat

Jag får många frågor från människor via mail och sociala medier som ännu inte läst Monetärdemokrati och som undrar över monetärdemokratins grundprinciper. För att tillfredsställa dessa övergripande frågor har jag sammanfattat monetärdemokratin i koncentrerad form nedan och hoppas att denna översikt kan inspirera till att läsa boken där den fullständiga underbyggnaden finns. Se också filmen som producerades 2018-10.

  • Monetärdemokratin är ett helt nytt och fristående idébygge som kommer från min egen erfarenhet som systemarkitekt under 15 år.
  • Den är ett konkret, detaljerat förslag på en ny human ideologi som ger helt nya svar på frågan hur man kan designa ett samhällssystem utan penningbrist.
  • Den bygger på principen att göra gradvisa förändringar där så mycket som möjligt av befintliga strukturer återanvänds.
  • Den förespråkar endast en fredlig väg till förändring av samhället genom den demokratiska processen under lång tid, i takt med att människor blir inspirerade av dess tankar.
  • Den tar avstånd ifrån alla former av direkta konfrontationer med den nuvarande ordningen, då den inte tror på idén att skapa fred med krig.
  • Den djupaste punkt man kan komma till i ekonomi är hur pengar uppstår. I dagens globala samhällsordning uppstår pengar genom principen lån mot ränta. Denna metod innehåller en princip som med matematisk precision skapar inbyggd penningbrist i systemet, eftersom räntepengarna inte existerar.
  • I ett humant samhälle är det enda absoluta värdet som finns vi människor. Med vår skaparkraft och via de maskiner vi skapar kan vi omforma jordens råvaror till nyttoföremål och erbjuda tjänster åt varandra. Utan oss människor med vår humanitet mot varandra vore jorden åter en ångande djungel med djurrikets lagar.
  • Monetärdemokratins djupaste mål är att frigöra denna mänskliga skaparkraft och humanitet. I ett sådant samhälle har folket på riktigt makten och lyckan i sin hand och allt blir möjligt.

Läs också jämförelsen mellan monetärdemokratin och Positiva pengar här på sajten

118 visningar
© Averbis förlag | Kontakt