Mänsklig integritet #MeToo

Man och kvinna. Vad är skillnaden? Båda har två ögon, två öron, en mun, två armar, två njurar och en ryggrad. Ja, t.o.m. två bröstvårtor finner vi hos båda könen. De sexuella organen utgår från samma kärna hos fostret där de hos mannen blir testiklar och hos kvinnan äggstockar. Denna lilla skillnad mellan könen styrs av en enda kromosom av alla våra 23 stycken par. Kvinnan har två X-kromosomer och mannen en X och en Y i det sista paret.

Hur kan då denna lilla ynkliga skillnad i vårt DNA göra att halva mänskligheten inte känner sig behandlad på samma sätt som den andra halvan?

Jag såg ett program en gång om en kvinna i överordnad position på ett företag som berättade att hon hade problem att bli respekterad som chef när hon var ny i rollen trots att hon hade den formella positionen. Manliga underordnade ignorerade hennes direktiv. Hon fick då följande råd från en erfaren kvinnlig chefskollega: ”Ta på dem”. Och när hon gjorde det samtidigt som hon gav direktiv blev hon plötsligt respekterad som den överordnade hon var. Varför? Jo, den psykologiska och känslomässiga effekt det har när någon kommer intill en och går inom ens egen privata zon, som börjar några decimeter meter från huden, skapar automatiskt respekt. Det är bara en överordnad som har rätt att komma inom den privata zonen och ta på en underordnad – inte tvärtom. Hur ofta hör man att en anställd lägger armen om axlarna på sin chef under lönesamtalet?

Den som går över nämnda privata gräns anser sig alltså vara överordnad den andra. I ovanstående fall använde den kvinnliga chefen ett respektfullt grepp genom att lägga handen på t.ex. armen eller axeln vilket var starkt nog. Men ju mer intimt område som berörs desto större blir signalen om överordning. Skulle hon stuckit in tummen i kollegans mun eller tagit tag om hans könsdelar hade hon gått över nästa gräns innanför den privata som är den intima.

Så varför gör då den manliga halvan av mänskligheten detta mot den kvinnliga i så stor utsträckning? Ja, med ovanstående logik för att de anser att de är överordnade kvinnorna i sådan grad att de t.o.m. tycker att de har rätt till deras intima zon utan att be om lov. Om man anser att man har fri tillgång till någon annans intima zon är det detsamma som att anse sig äga denna som en privat ägodel, som man kan göra som man vill med.

Men var finns den formella rätten? Är mannen chef över kvinnan så till den grad att han har tillgång till hennes intima zon, som en slags diktator eller haremssultan? Var står det skrivet? Ingenstans. Svaret finns i historien. I årtusenden har mannen tagit det han vill ha med makt utan att fråga om lov tack vare hans större kroppsliga styrka på det mest inhumana vis. Och är det inte ett tecken på bristande medkänsla med kvinnan som gör detta beteende möjligt? Den som överträder den intima zonen kan inte leva sig in i hur obehagligt det är att uppleva detta. Den man som gör det borde leva sig in i kvinnans situation och se ut genom hennes ögon – känna vad hon känner. Och därefter lägga till känslan att ingen bryr sig när hon påtalar saken. Rättsväsendet lägger anmälningar systematiskt på hög för att det inte är prioriterat att utreda vilket innebär att hon får finna sig i att detta område är laglöst land, att det bara är en tidsfråga innan någon på nytt tafsar eller gör andra verbala eller fysiska överträdelser av hennes intima zon och mänskliga integritet. Detsamma gäller självklart åt andra hållet också men statistiken talar här sitt tydliga språk. Kvinnor överträder andras privata och intima zoner i försvinnande liten utsträckning jämfört med män.

För det är det saken handlar om – mänsklig integritet. Både mannen och kvinnan är till 99,99% identiska om man ser till vårt DNA och ingen har någon slags kosmisk rätt till överordning över den andre. Ska vi leva i fred på samma planet måste vi ge energi till varandra, inte ta. Och en av de starkaste formerna av energigivande är att ge någon respekt och integritet.

Det är dags att vi män lägger den mörka forntiden bakom oss och tar steget in i framtiden där kvinnan är vår självklara jämlike – för det är det hon är. Monetärdemokratin löser upp alla former av över- och underordning rent ekonomiskt mellan människor och det är inget litet fält. Den som är ekonomiskt beroende har svårt att beskydda sin privata och intima zon, det är exemplet med Harvey Weinstein och Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd och Cara Devigne tydliga exempel på.

76 visningar
© Averbis förlag | Kontakt